Ukradená galerie

———————————————————

Each week a new exhibition in several cities

každý týden nová výstava v několika městech

logo Ukradené galerie

Ukradená galerie

UKG (The Stolen Gallery) is an experimental street art project that was born in May 2010. Outdoor exhibitions take place in previously abandoned public showcase, located in the street, and the artwork remains on display for one week. There it can also be seen by people who don’t usually visit galleries and the artist is stimulated to undertake a direct confrontation with urban reality.

You are invited to visit the Stolen Gallery as well as to participate as an exhibiting artist.

Bring a glass for wine with you!

UKG (Ukradená galerie) je experimentální streetartový projekt, který vznikl v květnu 2010. V dlouhodobě opuštěných městských vitrínkách se konají outdoorové výstavy a vystavená díla zůstávají na místě týden.
Tam je mohou shlédnout i lidé, kteří do galerií jinak nechodí, zatímco výtvarníka tento systém nutí ke konfrontaci s realitou veřejného prostoru.

Jste zváni UKG navštívit i zúčastnit se coby vystavující.

Sklenky na víno sebou!

UKG gallery showcase

showcase used for openings / vitrínky používané pro vernisáže

Join us

Do you want to hold an exhibition in the Stolen Gallery?

If you want to show in the Stolen Gallery, contact directly the section of the city in which you would like to show. You can arrange the date of the exhibition with the contact person and you shall provide her some basic info (for promotional purposes). You can also discuss the possibilities that the section has at your disposal, such as a projector, electric power etc.

The name of the artist, the information about the show and a flayer will be published on our website ukradenagalerie.cz, on Facebook and sent as invitation to a mailing list of potential visitors. It is therefore necessary to provide them at least two weeks in advance.

Chceš vystavovat v Ukradené galerii?

Chcete li vystavovat v Ukradené galerii kontaktujte přímo pobočku, ve které svou výstavu plánujete. S kontaktní osobou lze domluvit datum výstavy, poskytnout jí základní info (pro propagační účely), probrat možnosti toho, co má pobočka k dispozici (elektrický proud, dataprojektor atd.).

Jméno autora, plakát a základní informace o výstavě publikujeme na webu ukradenagalerie.cz, facebooku, posíláme přes mailing list atd. Proto je nutné informace poslat v dostatečném předstihu (minimálně dvou týdnů).

Do you want to open a Stolen gallery in your town?

The project Ukradená Galerie, or Stolen Gallery is based on regular happenings/ exhibitions directly in the streets of a city. Abandoned display cases or empty niches can be used for this purpose. One of the most important aspects characterising the Stolen gallery is the weekly occurrence of the events.

So at first please consider carefully if you have the capacity of organising a similar project in the long term. We can help you by including your section on the website, by connecting you with artists, sharing with you our experience of years of exhibition making etc.

So if you are certain you want to do it and you believe that Stolen gallery is exactly what is missing in your town, don’t hesitate to contact us.

Chceš založit Ukradenou galerii i ve Vašem městě?

Projekt Ukradené galerie je založený na pořádání pravidelných výstav přímo v ulicích města. K tomuto účelu se dají využít nevyužívané nástěnky, výklenky, atd. Jedním ze základních cílů Ukradené galerie je výstavy pořádat každý týden. Proto důkladně zvažte, je li ve Vašich silách projekt dlouhodobě pořádat.

Z naší zkušenosti víme, že nejlepší je, spolupracuje li na jedné pobočce více lidí, kteří se mohou střídat a rozdělit si mezi sebe jednotlivé úkoly. My vám můžeme pomoct s publikací pobočky na našem webu, s kontakty na potencionální umělce, poskytnutí zkušeností z dlouholetého pořádání výstav atd.

Jste li pevně rozhodnuti a věříte li, že Ukradená galerie je projekt, který ve vašem městě chybí, neváhejte a kontaktujte nás.

Sponsors

Valdemar Grešík
Štěpán Holub
hlavní město Praha
Egon Schiele cafe

Testimonial

  • Ukradená galerie: dráždivé fotky a malby na hraně zákona
    Je to tak trochu nelegální. Alessandra Svatek a Artur Magrot přeměňují nevyužívané vývěsní skříňky, jež jsou v českých městech stále hojně k vidění, v originální výstavní galerie. Za čtyři roky už v nich představili stovky umělců a párkrát narazili u úřadů. read more

  • 6.8.2015 se konala zcela atypická a zajímavá Ukradená galerie, tentokrát na dvoře jinak běžně nepřístupného pavlačového domu Malostranské náměstí 1, Praha 1.
    Chátrající dům, kde je ve vzduchu cítit sláva a život minulých let v kontrastu s vybydleností a turistickou nebo read more

  • Český Krumlov – Čeští výtvarníci se zapsali do dějin. Jejich street-art projekt nazvaný Ukradená galerie přebírají evropská města. Dostal se například do Lince nebo Lisabonu, kde se na ulicích objevují staré vývěsky – místo propagačních materiálů jsou v nich umělecká díla. read more

Contact

You wont create exhibition or join us with new gallery project? You want more information about Stolen gallery? Please leave us a message or call us. 

Chceš vystavovat nebo založit novou galerii? Zajímá tě více informací o Ukradené Galerii? Pošli nám zprávu nebo zavolej

team UKG

email

+420 731 174 652
+420 774 305 254

Input this code: captcha

© Ukradená galerie 2015