More

14. 09. 2017 19:00 - 20:00

Podmokly, 405 02 Děčín, Česká Republika

198. UKG v Podmoklech. Kurátorkou výstavy „EkoArt Therapy – obraz sebe sama“ arteterapeutky Jany Merhautové je Doubravka Dostálová. Jana Merhautová Akademické vzdělání v magisterském studiu, Univerzita Karlova, fakulta humanitních studií v Praze, obor Supervize, dále obor Sociální práce, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii, výcvik v krizové intervenci a řada dalších tematicky zaměřených kurzů v oblasti psychoterapie. Výcvik metody Aura-Soma pod Mezinárodní akademií barevných technik (ASIACT) v Anglii.Registrovaná poradkyně aromaterapie Certified Pure Therapeutic Grade – certifikované, čisté oleje terapeutické třídy. V období 2006-2015 členka výboru České arteterapeutické asociace, v níž je akreditovaným supervizorem. Externě vyučuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze kreativní přístupy v supervizi, skupinovou práci a supervizi organizace. V roce 2008 založila akreditovanou vzdělávací instituci s mnoha programy pro oblast sociálních služeb. Je zařazena v národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Má letité zkušenosti s klienty s psychiatrickým onemocněním, se studenty i pracovníky pomáhajících profesí, managery, zdravotníky i pedagogy. Dlouhodobá profesní praxi má v oblastech arteterapie, supervize i pedagogiky, včetně etopedie. V roce 2016 založila v ČR první terapeuticko-výcvikový institut Eko Art Therapy. Jeho posláním je šířit metodu eko arte terapie, eko arte pedagogiky, a supervize. Koncept je založen na silném osobním prožitku v přírodě, kreativní arteterapeutické tvorbě, učení a proměně. V rámci Institutu vede akreditované výcviky, kurzy, semináře pro laickou i odbornou veřejnost. V tomto ohledu spolupracuje s fakultami pomáhajících a uměleckých profesí. Ve své praxi propojuje kreativní psychoterapeutické a supervizní metody s výukovou a výcvikovou formou práce. Podporuje základní principy soužití člověka s přírodou, vztah k ní a estetické i etické chování. Soustavně se celoživotně vzdělává, aktivně se účastní odborných konferencí a taktéž se věnuje publikační činnosti. V současné době studuje PhD. Project Nature Connect, Institute of Global Education ECO 570/670 The Applied Ecopsychology of Equine Assisted Ecotherapy v USA a obor dramaturgie v Actors studiu v Praze, pod vedením uměleckého ředitele Pavla Koláře (spisovatel, choreograf, dramaturg, scénárista). Rozhovor v knize s předními českými arteterapeuty: „Hovory arte“ (FrantišekKšajt,2015):http://www.kosmas.cz/knihy/205865/hovory-arte/