More

01. 06. 2015 to 08. 06. 2015 19:00 - 17:00

Ukradená galerie Nitra

Ukradená galerie Nitrapozýva na vernisáž výstavy Erika Vilíma. Stretneme sa v pondelok 1.6. o 19:00 pred Fotogaléria Trafacka. Erik Vilím v rámci svojej aktuálnej tvorby vytvára koncept osobitej hry medzi pojmoslovím (obraznosťou slova, pojmu) a obrazom (veľavravnosťou detailnej perokresby). Pre jeho poetiku je príznačný tzv. „purizmus“ v zmysle čistoty a presnosti výtvarného jazyka, pôsobiaceho výrazovo a emocionálne chladne (svojím odstupom od citu sa prijímateľovi približuje, priťahuje ho). autor: Erik Vilím kurátor: Zuzana Barloková Kontakt: erik.vilim1@gmail.com 0911216911 www.facebook.com/ErikVilimArt