More

16. 11. 2015 to 30. 11. 2015 18:00 - 17:00

Ukradená galerie Nitra

Vernisáž začína PONDELOK 16. novembra o 18.00 hodine pred Fotogaléria Trafačka Výtvarná výstava Kataríny Fumačovej Jahnovej, To nedáš!, formou abstraktného jazyka, kde sa hlavným nositeľom narácie v diele stáva hravá škvrna, nabáda percipienta k diskusii o smelosti, túžbach, limitoch.. Katarína Fumačová Jahnová (* 1980, Nitra) v r. 1998-2001 študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením výborných pedagógov doc. Igora Benca, Jozefa Bausa a Petra Rónaia. V r. 2001 bola prijatá na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru maľby k prof. Danielovi Fischerovi. Katarína je veľmi kreatívna a ambiciózna maliarka, ktorá sa okrem klasickej maľby venuje i iným výtvarným médiám. Cieľavedome pokračuje vo svojom výtvarnom programe, ktorý upozorňuje na maliarsku osobnosť s veľkým umeleckým potenciálom. V súčasnosti sa venuje i textilnej tvorbe. Samostatne vystavuje od roku 1999. V roku 2004 za výborné študijné výsledky na VŠVU v Bratislave získala jednoročný študijný pobyt v Grécku. Vystavuje individuálne i v rámci kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Vystavovala vo Viedni, v meste Zootermer v Holandsku, tiež v Bruseli (2007). Autorka žije a tvorí v Nitre.