More

11. 01. 2016 18:00

Ukradená galerie Nitra

V novom roku sa otvára ďalšia vernisáž nitrianskej UKG s názvom „Know them?“, ktorá sa bude konať pondelok 11. januára o 18.00 hodine pred Fotogaléria Trafačka. Predstaví sa Igor Hanečák, študent výtvarnej katedry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre so svojou grafickou tvorbou. „Základom týchto prác je snaha o rozširovanie umenia a kultúry umením. Vzhľadom na to, že sa v dnešnej popularizovanej kultúre nevyskytuje veľa inšpiratívnych umelcov (resp. sa propagujú tie jednoduchšie veci), mám pocit, že sa vytráca duševná a kultúrna vzdelanosť. Myslím si však, že to dochádza veľkému počtu mladých ľudí, ktorí sa to snažia napraviť, preto by som chcel do tohto obrodenia príspieť takouto formou, kde by som chcel výtvarnou stránkou zaujať ľudí na to, aby si zistili aj niečo o človeku, ktorý na diele je.“ Igor Hanečák Tattoos & art Know them? Nejebem na to