More

17. 10. 2017 to 08. 11. 2017 18:00 - 17:00

Altán Klamovka

park Klamovka

>>>for english scroll below<<<< vernisáž se uskuteční 17. 10. 2017 v 18:00, výstava potrvá do 8. 11. 2017 kurátorka: Lenka Sýkorová V rámci projektu actiongalleries.info. Představení projektu Ukradená galerie. http://ukradenagalerie.cz/. Alessandra Svatek a Artur Magrot spolu urazili dlouhou cestu. Nejdřív k sobě, potom od sebe, teď zase trochu k sobě. Fakt, že se jejich společná výstava jmenuje právě po upozornění rozesetých na cedulkách ve vlaku Ne/nahýbejte se z oken, proto rozhodně není náhoda. Nejde jen o odkaz na obvyklou metaforu života ve smyslu putování, ale především o schopnost se s ohledem nebo naopak bez ohledu na vlastní bezpečnost rozhodnout, kolik toho člověk chce a vlastně i je schopen vidět a poznat. Jejich výstava je tedy hlavně o pohledu, respektive vnímání. Zkoumání omezených možností percepce jako základního principu poznávání pravdy jsou v tomto případě společným tématem, stejně jako vědomí proměny věcí a vztahů v závislosti na čase, okolnostech, či úhlu pozorování. Jestliže je v tomto ohledu jejich práce ve shodě, doplňuje se naopak v přeostřování na různé sféry zájmu, takže vedle sebe nenápadně přímo klade antagonistické kategorie konkrétní x abstraktní, blízký x daleký, momentální x časový, stálý x proměnlivý, nehybný x mobilní, částečný x úplný, mělký x hluboký, zdánlivý x skutečný, viditelný x skrytý…. Alex a Artur tak vytvářejí prostřednictvím svých objektů interaktivní modelové situace založené na pohledu, které demonstrují především ne/schopnost absolutního poznání ať už věcí nebo vztahů, kterou denně na vlastní kůži zakoušíme všichni…. Radek Wohlmuth Alessandra Svatek a Artur Magrot jsou iniciátoři experimentálního projektu Ukradená galerie (UKG), který započal v květnu 2010 v Českém Krumlově, kdy obsadili uměním nepoužívanou vitrínku. UKG zapadá do současných streetartových počinů nonstop galerií, které jsou ve veřejném prostoru neustále otevřeny. Myšlenka takto vystavovat se u nás objevila již v roce 1997, kdy Tomáš Vaněk inicioval s uměleckou skupinou Bezhlavý jezdec výstavní projekt pro vývěskovou skříň v ulici Komunardů v Praze-Holešovicích. Dále v tom pokračovala PAS – produkce aktivit společnosti, která byla založena roku 2000 Tomášem Vaňkem, Jiřím Skálou a Vítem Havránkem. Od roku 2006 vzniklo kolem třiceti alternativních výstavních prostorů neustále otevřených ve veřejném prostoru – kupř. 36 v Olomouci, Galerie Potraviny a Galerie Umakart v Brně, Galerie Kaluž v Ostravě a UKG v nich má nezastupitelné místo především pak svou výdrží a tempem týdenních výstav. Lenka Sýkorová ——————–english Alessandra Svatek a Artur Magrot: Don’t/Do Lean out of the Window The opening will take place on October 17, 2017 from 6 pm. The exhibition will run until November 7, 2017. Curator of Gallery: Lenka Sýkorová Presentation of Stolen Gallery http://ukradenagalerie.cz/ within the project actiongalleries.info. Alessandra Svatek and Artur Magrot have come a long way together. First toward each other, then away from each other and now somewhat toward each other again. The fact that their joint exhibition is named after the warning sign Don’t/Do Lean out of the Window placed in trains is no coincidence. It does not refer only to the typical metaphor of a life journey but especially to the ability to decide what one wants and is able to see and learn, with or without regard for his own safety. Their exhibition is thus mostly about perspective or perception. Their common theme is about exploring the limitations of perception as the basic principle of learning truth as well as about realizing the metamorphosis of things and relationships, depending on time, circumstances or perspective. Their artwork is similar in this respect, but focuses on different areas of interest and inconspicuously juxtaposes such antagonistic categories as concrete x abstract, near x far, instantaneous x topical, permanent x variable, immobile x mobile, partial x complete, shallow x deep, seeming x real, visible x hidden…. Through their objects, Alex and Artur create interactive model perspective-based situations that in particular demonstrate the im/possibility of having absolute knowledge of things or relationships, which we all face on a daily basis…. Radek Wohlmuth Alessandra Svatek and Artur Magrot initiated the experimental project Ukradená Galerie (UKG) (Stolen Gallery) in May 2010 in Český Krumlov, by placing their artwork in a vacant showcase. UKG represents one of the current street art actions of nonstop galleries that are permanently open in a public space. The idea to exhibit artworks in a public space started already in 1997 when Tomáš Vaněk and the art group Bezhlavý jezdec initiated a showcase exhibition project in Komunardů Street in Prague-Holešovice. PAS – produkce aktivit společnosti founded in 2000 by Tomáš Vaněk, Jiří Skála and Vít Havránek continued with this project. Approximately 30 alternative exhibition sites permanently open in a public space have been created since 2006 – e.g. 36 in Olomouc, Galerie Potraviny (Grocery Gallery) and Galerie Umakart (Formica Gallery) in Brno, Galerie Kaluž (Splash Gallery) in Ostrava. UKG is unique mostly in terms of its stamina and weekly exhibitions. Lenka Sýkorová