More

14. 03. 2013 17:00

badatelna státního oblastního archivu v Děčíně, Zbrojnická 14/1 Děčín – Podmokly

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost a státní archiv v Děčíně-Podmoklech srdečně zvou na přednášku děčínského archiváře Václava Zemana Po vydání Tolerančního patentu v roce 1781 se jen málo obyvatel Děčínska a Šluknovska přihlásilo k evangelickému vyznání. K proměně situace docházelo až v následujícím století a sousedství regionu s většinově protestantským Saskem mělo na této změně nezanedbatelný vliv. Právě náboženské vlivy Saska na evangelické obyvatele Děčínska byly pro tuto přednášku zvoleny jako jednotící téma k poznání nebývale různorodého náboženského prostředí oblasti ve sledované době. Vztah a kontakty se saským prostředím daly vzniknout i typologii, která se snaží uchopit a rozčlenit projevy saských náboženských vlivů u nekatolíků našeho regionu. Jako významné lokality budou připomenuty mimo jiné Podmokly, Rumburk, Růžová, Česká Kamenice či Zadní Doubice Václav Zeman (* 1977) – vystudoval pomocné vědy historické a archivnictví ve studijním programu Kulturně historická regionalistika na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (2003). Od roku 2003 pracuje v děčínské pobočce Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Badatelsky se soustředí zejména na církevní dějiny 19. a 20. století se specializací na německé evangelíky na Děčínsku a Šluknovsku, přičemž v současné době na toto téma připravuje monografii. Kromě toho průběžně zpracovává témata z regionálních dějin či stavební historie.