More

29. 01. 2013 17:30 - 19:00

Státní oblastní archiv, pobočka Děčín, Zbrojnická 1, Děčín – Podmokly

Na konec měsíce ledna jsme připravili opravdovou lahůdku pro milovníky historie 2. světové války. Ústecký historik Martin Veselý vystoupí v děčínské pobočce Státního oblastního archivu s přednáškou s názvem Na útěku před leteckou válkou. Sudetská župa v letech 1940-1944 V květnu 1944 se nad Mosteckem objevily americké bombardéry, které napadly Sudetenländische Treibstoffwerke – jeden z nejmodernějších říšských závodů na výrobu umělého paliva. Sudetská župa se od této chvíle stala přímým aktérem letecké války, která nad „starou Říší“ zuřila již přes tři roky. A stejně tak dlouho pociťovala župa její vliv – od sklonku roku 1940 byla tzv. „přijímací župou“ a představovala útočiště pro desetitisíce říšských dětí a později i dospělých. Zároveň sem zamířily stovky říšských zbrojních závodů, které během pouhých několika měsíců rozvrátily strukturu tradiční sudetského průmyslu. Jak tyto události probíhaly, jak reagovalo župní vedení, co to znamenalo pro běžné obyvatele sudetské župy a jak konkrétně vypadala situace v Ústeckém vládním kraji – to jsou hlavní témata připravované přednášky.